Installateurszaken 2005
Stille Vloeren - Onderlaag vloerverwarming belangrijk

 

In haar jonge bestaan heeft IZ snel naam gemaakt. Dat maken wij op uit reacties van lezers en wordt bevestigd door een lezersonder-zoek uitgevoerd door een onafhankelijk marktonderzoekbureau. Daarin vinden we IZ terug in de top 3 van naamsbekendheid, vaktitels met een veel langere staat van dienst achter ons latend. Hoe dat allemaal zo snel heeft kunnen gaan? IZ biedt prettig lezende, vakgerichte informatie voor de installateur, sterk gericht op zijn dagelijkse praktijk. Ook in deze uitgave zijn we daarin weer geslaagd. Hoe dicht nader je de praktijk, bijvoorbeeld, met een artikel over een vloerverwarmingsysteem, waarin de onderlaag van piepschuim is vervangen door een bed van 'houtvezel'. De houtvezelbedding biedt uitstekende bescherming tegen contactgeluid, aldus de leverancier. Onder het vezelbed wordt een speciale dampwerende folie van 5,5 mm dikte aangebracht. De folie beschermt de houtvezelds tegen optrekkend vocht en heeft zelf ook geluidwerende eigenschappen. Wij zien ons zelf wel zitten op zo'n vezelvloer!

Een goed aangelegde vloerverwarming rust op een isolatielaag. Deze bedding ondersteunt de leidingen en gaat het weglekken van warmte tegen. Ook speelt de onderlaag een belangrijke rol bij het dempen van contactgeluid. Bij het vloerverwarmings-systeem Havikhorst Top-2000 ® HR en systemen van Thermagas wordt aan dat aspect extra aandacht besteed.

Trouwe IZ-lezers hebben ruim een jaar geleden al kunnen kennismaken met de LTV-vloerverwarming van installateur Martin Havikhorst uit Olst. Het systeem Havikhorst bestaat uit koperen leidingen die in elementen worden geperst. Hierop rusten aluminium platen. Door het gebruik van koper heeft het systeem (om te verwarmen) voldoende aan een aanvoertemperatuur van 35 oC. Dit maakt de Top-2000 volgens Havikhorst uitstekend geschikt om bijvoorbeeld aan een warmtepomp te koppelen. Ook zonne-energie kan door de relatief geringe leidingtemperatuur makkelijker worden benut.

 

Eco-houtvezel
Bij het Top-2000-systeem liggen de leidingen op een laag tempex. Havikhorst heeft het piepschuim nu vervangen door een bed van 'eco-houtvezel'. De houtvezel bedding is opgebouwd uit twee lagen met een verschillende hardheid. Volgens Havikhorst geeft deze combinatie een uitstekende bescherming tegen contactgeluid. Onder het vezelbed wordt een speciale dampwerende folie van 5,5 mm dikte aangebracht. De folie beschermt de houtvezels tegen optrekkend vocht en heeft zelf ook geluidwerende eigenschappen. Havikhorst benadrukt dat de houtvezelconstructie ook een betere thermische isolatie oplevert. En: houtvezel is milieuvriendelijker dan tempex.

 

 


,, HAVIKHORST TOP-2000 HR
ECO/ HTSU-550''
voorzien van
3 cm houtvezel isolatie
detail foto ca. 1:2


- vorige pagina -

Attentie:
Ter bescherming van de door ons gehanteerde materiaal kwaliteitsnormen is de naam Havikhorst- TOP 2000 ® geregistreerd
bij "Le bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle" (OMPI).

Copyright © Havikhorst Top2000 ®. Concept & design door Nedfinity


Warmte & Koude overdracht

 

Verwarmen en koelen doe je met thermische geleiding

...........
................... 
niet met isolatie materiaal