DUURZAAM
FATA-MORGANA H.i.a.c.
Havikhorst ® H.i.a.c. intern airklimaat concept
Sinds 1981

Nieuw!: aqua Thermische energietechniek H.a.T.e.® klik hier.

Interne lucht kwaliteit in scholen en langdurige verblijf ruimtes

Havikhorst ® gedeponeerde intern airklimaat techniek H.i.a.c. ®
Het basisprincipe van deze H.i.a.c. techniek berust op verantwoorde interne luchtkwaliteit, energiezuinig met optimaal comfort en specifiek gericht op hoogbouw.

 • Verse lucht proportioneel inbrengen d.m.v. natuurlijke ventilatie of met "lichte overdruk" in gangen c.q. passages uitgerust met Havikhorst TOP-2000 HR ® vloerverwarmings systeem (droogverlegging) door menging van deze buitenlucht met de reeds aanwezige verwarmde lucht doet deze in temperatuur stijgen.
 • Voldoende ventilatie openingen tussen gang en lokalen zorgt ervoor dat deze voorgewarmde frisse lucht door de overdruk vanuit de gang of passage in de lokalen c.q/ verblijfsruimtes wordt geperst waardoor er daar dus ook een overdruk ontstaat. Deze lokalen zijn eveneens voorzien van het Havikhorst TOP-2000 HR ® vloerverwarmingssysteem.
 • Door de aan het plafond geplaatste instelbare buitenroosters (waardoor er een geringe overdrukt blijft gehandhaafd) wordt nu de verontreinigde lucht in deze lokalen naar buiten afgevoerd.
 • De relatief lagere temperatuur in gangen en passages t.o.v. lokaal c.q. verblijfruimte is acceptabel, immers men ervaart de omgevingstemperatuur wanneer we ons verplaatsen heel anders dan wanneer wij stilzitten, dus plaatsgebonden werkzaam zijn.
 • De intrede van verontreinigde straatlucht via de hoofdingang wordt door de aanwezige overdruk sterk verhinderd.
 • Advies: e.v.t. herorientatie van de ventilatieroosters
Copyright ® M.A. Havikhorst  
Door zijn geringe opbouwhoogte c.a. 40-50 mm incl. toplaag, is dit systeem ideaal toepasbaar in de renovatiebouw.
Alle bekende dagvloerafwerkingen cq. bodembedekkingen zijn toepasbaar, mits men de specifieke eigenschappen van die materialen in deze combinatie onderkent.
 • Hoogbouw ©
  Verse buitenlucht wordt proportioneel met overdruk ingebracht b.v. in de liftschacht. (zuigerwerking van de lift)

  Deze lucht wordt door liftdeuren en ventilatieroosters in de met
  TOP 2000 HR uitgeruste etages gestuwd.

  Deze wordt inclusief de terplaatse verontreinigende en
  gebruikte etagelucht evt via energieterugwinning het gebouw
  uitgeperst.

 • Operatie & Steriele ruimtes © (ziekenhuis bacterie)
  Verse gezonde buitenlucht met overdruk inbrengen.

  De interne overdruk in deze ruimte voorkomt het binnendringen
  van stof en verontreinigde lucht.

  Uiteraard is deze ruimte uitgerust met Havikhorst TOP-2000 HR vloerverwarming / koeling systeem.

- volgende pagina -            - Aqua Therm. energietechniek -

Attentie:
Ter bescherming van de door ons gehanteerde materiaal kwaliteitsnormen is de naam Havikhorst- TOP 2000 ® geregistreerd
bij "Le bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle" (OMPI).

Copyright © Havikhorst Top2000 ®. Concept & design door Nedfinity


Warmte & Koude overdracht

 

Verwarmen en koelen doe je met thermische geleiding

. . . . .
. . . . .
 niet met isolatie materiaal