Comfort-Milieu & Energie
Sinds 1981

Betreft:
Comfort: Het HAVIKHORST TOP-2000 ® HR vloer- & wand verwarmingssysteem geeft warmte die voor meer dan 60% bestaat uit stralingswarmte. Deze onzichtbare warmte wordt als uitermate behaaglijk ervaren.

Het grote verwarmde aluminium oppervlak, mede door het gebruik van de exclusieve draaikop-elementen, realiseert een egaal thermisch energietransport met als resultaat een gelijkmatige vloertemperatuur met een beperkte luchtcirculatie die de stofverplaatsing in de ruimte tot een minimum beperkt. Zo worden een gunstige luchtvochtigheid en een behaaglijk intern leefklimaat gerealiseerd.

Energie: Het natuurkundig gegeven "warme lucht is lichter dan koude lucht" Vloerverwarming brengt de warmte waar het wezen moet, nl. "aan de voeten" hoegenaamd direct merkbaar, waardoor het zich "behaaglijk voelen" reeds bij een 3ºC lagere ruimtetemperatuur manifesteert. (continuenergiebesparing). Zelfregulerend: Afhankelijk van de dekvloersamenstelling zal bij het bereiken van de gewenste vloertemperatuur bij zoninstraling de thermische energievraag verminderen, de T in het systeem wordt kleiner (warmtewinst = enegiebesparing)

Warmtetransport: Hoge warmtegeleidende eigenschappen van de koperen leidingen en de aluminium elementen zorgen ervoor dat het HAVIKHORST TOP-2000 ® HR vloerverwarmingssysteem reeds bij 35ºC aanvoer temperatuur maximaal presteert.

Warmtegeleidingscoëfficiënt:

Koperen leidingen = 400 W/m3K Kunststof leidingen = 0,34 W/m3K
Aluminiumplaat = 220 W/m3K Alu-kern leidingen = 0.43 W/m3K
    Stalen geleidingsstroken= 58 W/m3K

Milieu: Veredelde kunststoffen zijn moeilijk afbreekbaar            = milieu-belastend
           Koper & Aluminium zijn onbeperkt herbruikbaar            = milieu-vriendelijk

Koperen waterleiding liquideert ca. 95% van de bacteriën        = mens & milieu vriendelijk

Conclusie:


                                           "Koper" heeft een restwaarde
             
                                                       &                            
                                                                                              "Kunststof" een restprobleem.

Attentie:
Ter bescherming van de door ons gehanteerde materiaal kwaliteitsnormen is de naam Havikhorst- TOP 2000 ® geregistreerd
bij "Le bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle" (OMPI).

Copyright © Havikhorst Top2000 ®. Concept & design door Nedfinity


Warmte & Koude overdracht

 

Verwarmen en koelen doe je met thermische geleiding

. . . . .
. . . . .
 niet met isolatie materiaal